برندهای طرف قرارداد

شرکت صنایع غذایی پردیس با برندهای مطرح بازار ایران از جمله گلستان ،پردیس ،هاتی کارا جهت تولید و بسته بندی محصولاتشان همکاری نزدیک دارد.