تماس با کارخانه

نشانی: مازندران- جویبار- شهرک صنعتی جویبار- خیابان رز – شرکت صنایع غذایی پردیس

تلفن: ۱۶ الی ۴۲۵۶۳۹۱۳-۰۱۱

نمابر: ۴۲۵۶۳۹۱۲-۰۱۱

رایانامه: Info@PardisCompany.com

تارنما: www.pardiscompany.com


View Juybar Industrial Park in a larger map