تماس با کارخانه

نشانی: مازندران- جویبار- شهرک صنعتی جویبار- خیابان رز – شرکت صنایع غذایی پردیس

تلفن: ۳۵۳۰۶۶۰۷-۰۱۱

///

تلفن:۰۹۱۱۱۱۰۷۹۷۷

نمابر: ۴۲۵۶۳۹۱۲-۰۱۱

رایانامه: Info@PardisCompany.com

تارنما: www.pardiscompany.com


View Juybar Industrial Park in alarger map