ذخیره سازی غلات

شرکت صنایع غذایی پردیس دارای ۱۰ سیلو ذخیره به حجم ۱۰۰۰۰ تن جهت ذخیره سازی و نگهداری شلتوک بوده که برای اولین بار در ایران و خاور میانه مورد بهره برداری قرار گرفته است.

جهت نگهداری و ذخیره سازی شالی در شرایط استاندارد و مطلوب متناسب با وضعیت آب و هوا از سیستم های پایش دما، مکش هوای مرطوب داخلی و دمش هوای خشک و خنک به داخل کندوها استفاده شده که کلیه این فرایندها تحت سیستم کنترل هوشمند قابل اجرا می باشد.